Allerslev Huse Vandværk

2015-01-01 Fusion med Osted Vandværk A.m.b.a.
Allerslev Huse Vandværk fusionere med Osted Vandværk A.m.b.a. og tilføre 17 forbrugere. Værket i Allerslev Huse nedlægges og boringen sløjfes.

2009 Udskiftning af pumpe i boring
Grundet defekt blev pumpen i boringen udskiftet.

2002 Lån til renovering af ledningsnettet
Til renovering af lednignsnettet blev der hos Kommunekredit lån 216.000 kr.

1988 Modernisering af vandværket
I foråret 1988 blev vandværket moderniseret, hvor filterbeholder, kompressor og rør i vandværket blev udskiftet for ca. 54.500 kr.
Til delvis finanisering blev der hos Andelsbanken klån 28.000 kr. 

1976 Renovering af boring
Boringen udblæses for at øge boringens ydelse og råvandspumpen udskiftes.

1970/1971 Renovering af taget
Taget blev renoveret med bl.a. ny tagdækning.

1956-04-06 Lån hos Sparekassen Roskilde By og Omegn
Hos Sparekassen Roskilde By og Omegn blev der lånt 1.000 kr.

1949 Vandanalyse
Der blev i 1949 taget 2 vandanalyser. Se dem her. Vandanalyse 1 og Vandanalyse 2.

1947-03-18 Ordinær generalforsamling
På ordinær generalforsamling blev det pga. øgede udgifter, bl.a. til krigsforsikringer besluttet at opkræve et ekstra kvartals afgifter.

1942-04-08 Ekstraordinær generalforsamling
På ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at isolerer vandværket.

1939-03-08 Lån hos Sparekassen Roskilde By og Omegn
Hos Sparekassen Roskilde By og Omegn blev der lånt 4.000 kr, som afdrages over 15 år med solidarisk garanti af 10 medlemmer samt Lejre Sogneraad.

1939-02-16 Stiftende generalforsamling
Som kompensation for at HOFOR (tidlige Københavns Vandforsyning) i slutning af 1930'erne begynder at indvinde vand i Lejre-området, og sænker vandstanden, således brøndene ved husene i Allerslev Huse bliver tørlagt, får Allerslev Huse Vandværk udført en boring for Københavns Vandforsynings regning.