Vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Sådan læses en vandanalyse

Under menupunktet Vandforsyning -> Forsyningsområde, kan man se hvilke ejendomme der forsynes fra de enkelte værker/forsyningsområdet.

År Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
2024   1   1 1, 2
2023 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2022 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2021 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2020 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2019 1 1, 2      
2018 1, 2, 3 1, 2, 3, 4,