Regulativ

Udover vedtægterne, der ikke må stride mod den generelle lovgivning, findes regulativet, der regulerer forholdet mellem myndighederne og vandværkerne og indeholder myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem den "juridiske person vandværket" og forbrugerne som enkeltpersoner, uanset om disse er andelshavere/interessenter eller blot forbrugere uden for medlemskredsen.

Populært sagt fastlægger vedtægterne de "selskabelige forhold", og regulativet fastlægger "leveringsvilkårerne".

Klik her for at se regulativet.