Vandspild (Forbruger)

Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften og vandforsyningens del af vandprisen såfremt vandspildet er større end 300 m3 (selvrisiko). Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er vandforsyningen, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.
Hent ansøgningsskema ved at klikke her.

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand.
(LBK nr. 13 af 09/01/2023)

§ 24, Stk. 2. .... Der skal foreligge en anmodning fra forbrugeren, hvori denne beder om ikke at skulle betale afgift og andre beløb af det pågældende vandspild. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

§ 24, Stk. 3. .... Det er endvidere en betingelse, at forbrugeren eftergiver afgiften og prisen for vandet over for lejere i ejendommen, når disse lejere i henhold til en lejeaftale betaler for vandforbruget.

§ 24, Stk. 4. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for en mængde svarende til forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end 1 år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

§ 24, Stk. 5. Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.