Bestyrelsen

Jf. § 9 i vedtægterne, består bestyrelsen af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formand:
Børge Stokholm
Elmens Kvarter 7, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 22 21 10 01
  Kasserer & driftsansvarlig:
Niels Grann
Stentoften 3, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 51 330 470
Bestyrelsesmedlem:
Rasmus Birch
Byvejen 56, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 20 60 74 39
  Bestyrelsesmedlem:
Henrik Haslev
Pilens Kvarter 5, Osted
4320 Lejre
Tlf.: 28 93 88 83

Bestyrelsesmedlem:
Søren Kock Laursen
Rytterbakken 12, Gevninge
4000 Roskilde
Tlf.: 28 73 62 03