MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2022-01-07 Tolstrup Vandværk lukket ned
De sidste forbrugere blev i dag tilsluttet MidtSjællands Vandforsynings ledningsnet, og Tolstrup Vandværk blev efter 82 års virke lukket ned.
De 62 forbrugere i Tolstrup-området får nu vand fra Kirkebjerg Værket.

2022-01-01 Fusion med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Tolstrup Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og tilføre 62 forbrugere. Værket i Tolstrup nedlægges og boringen sløjfes.

2022-01-01 Varsling af forbrugerne via sms
En løsning til at varsle forbrugerne via sms er anskaffet. Fremover vil varsling af driftsforstyrrelser f.eks. lukning for vandet ifm. ledningsarbejde blive varslet via sms istedet for husstandsomdelte breve. Varsling vil også fortsat ske via vores facebook-gruppe.

2021-10-13 Nødstrømsgenerator idriftssættes på Grønager Værket
Nødstrømsgenerator blev idriftssat på Grønager Værket. Forbrugerne der forsynes fra Grønager Værket vil således have vand i hanen ved strømssvigt.
I foråret 2022 udføres ændring i ledningsnettet, således forbrugerne der forsynes fra Bygade Værket også vil have vand i hanen ved strømsvigt.

2021-08-01 Fusion med Rorup Vandværk
Rorup Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning og tilføre 41 forbrugere. Værket i Rorup nedlægges og de 2 boringer sløjfes.

2021 Udstykning mellem Møllegårdsvej og Hovedvejen
Mellem Møllegårdsvej og Hovedvejen udstykkes 46 grunde.
Guldringen med 16 grunde, Langehusvej med 13 grunde og Kogegruberne med 17 grunde.

2021-01-01 Fusion med Gevninge Vandværk
Gevninge Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning og tilføre 827 forbrugere. Herudover eksporteres der vand til Kornerup Vandværk der for flere år siden lukkede deres eget værk.

2020 Vingen udstykkes
I Vingen bygges 24 almen-nyttige boliger.

2020-03-17 Forsyning til Avnstrup-området overtages
Som følge af Udlængestyrelsens besluttning om at lukke deres ca. 80 år gamle vandværk, overtager MidtSjællands Vandforsyning forsyning af Center Avnstrup, som oprindeligt blev opført som sanatorie, men i de senere år har været anvendt som center for asylansøgere.
Udover center Avnstrup, overtages også forsyning af Københavns Kommunes børnehave og Naturstyrelsens toiletbygning.
Der sælges vand til Fors, som har ca. 22 forbrugere i området kaldet Avnstrup forsyningsnet.

2020-01-01 Fusion med Gl. Lejre Vand
Gl. Lejre Vand fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning og tilføre 31 forbrugere. Gl. Lejre Vand har i en årrække købt vand af Fors A/S som igen køber vand af HOFOR fra deres værk ved Lejre. MidtSjællands Vandforsyning forsætter med at købe vand af Fors.

2019-04-01 Osted Vandværk skifter navn til MidtSjællands Vandforsyning
Som en del af strategien om at sikre den forbrugerejede vandforsyning i området, ved at fusionere med andre vandværker på midtsjælland, skiftes der navn til MidtSjællands Vandforsyning.