Takstblad

Takstbladet indeholder både de udgifter der er forbundet med at blive tilsluttet vandværket (anlægsbidrag) og de udgifter er forbundet med at være tilsluttet (driftsbidrag).

Takstblade kan ses i dokumentarkivet.