Tilslutning af ny ejendom

Når en ny ejendom ønskes tilsluttet MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a., er der en række vilkår der gør sig gældende. Det er bl.a.: 
- Ansøgning om vandinstallation i form af Dafolo blanket nr. 1357 eller tilsvarende, skal fremsendes inden tilslutning kan ske.
- Byggevand SKAL aftages gennem vandmåler, som opsættes af MidtSjællands Vandforsyning.
- Der SKAL opsættes målerbrønd inden jordledning tilsluttes, som leveres og tilsluttes af MidtSjællands Vandforsyning.
- Vilkår for ledningsarbejde m.m., der beskriver vilkår der er gældende ved etablering af vandledning og montering af vandmåler m.m.
- Dansk ingeniørforenings normer for vandforsyning overholdes, både hvad angår ledninger i jord og vandinstallationer.
- DS 430, DS 439, DS 475 og DS/EN 1717 skal følges.
- Entreprenøren skal have autorisation til VVS arbejde.

Vær opmærksom på, at brug af byggevand, tilslutning til forsynings-/stikledning eller fjernelse af slutprop på stik-/jordlednng uden aftale udløser et gebyr jf. MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. takstblad på 2.200 kr. plus moms.

Læs mere i Vilkår for ledningsarbejde m.m.

Måtte der være tvivlsspørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. Hellere en gang for meget end for lidt.