Tilslutning af ny ejendom

Når en ny ejendom ønskes tilsluttet MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a., er der en række vilkår der gør sig gældende. Det er bl.a.: 
- Ansøgning om vandinstallation i form af Dafolo blanket nr. 1357 eller tilsvarende, skal fremsendes inden tilslutning kan ske.
- Byggevand SKAL aftages gennem vandmåler, som opsættes af MidtSjællands Vandforsyning.
- Der SKAL opsættes målerbrønd inden jordledning tilsluttes, som leveres og tilsluttes af MidtSjællands Vandforsyning.
- Vilkår for ledningsarbejde m.m., der beskriver vilkår der er gældende ved etablering af vandledning og montering af vandmåler m.m.
- Dansk ingeniørforenings normer for vandforsyning overholdes, både hvad angår ledninger i jord og vandinstallationer.
- DS 430, DS 439, DS 475 og DS/EN 1717 skal følges.
- Entreprenøren skal have autorisation til VVS arbejde.

Vær opmærksom på, at brug af byggevand, tilslutning til forsynings-/stikledning eller fjernelse af slutprop på stik-/jordlednng uden aftale udløser et gebyr jf. MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. takstblad på 2.200 kr. plus moms.

Læs mere i Vilkår for ledningsarbejde m.m.

Måtte der være tvivlsspørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. Hellere en gang for meget end for lidt.

For at blive tilsluttet MidtSjællands Vandforsyning skal der betales et anlægsbidrag, som fremgår af Takstblad.