Brownouts

Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale.

Dette kan betyde, at vandforsyningen og vandforsyningens leverance til forbrugere kan blive berørt og at du ikke har vand i hanen i en periode. 

Et brownout vil forventeligt være i en varighed af maksimalt to timer.  

MidtSjællands Vandforsyning har i alt 5 forsyningsområder:

 • Osted Værket, forsyner Osted, Allerslev Huse og Rorup.
  Osted Værket har nødstrømsgenerator som starter automatisk.
 • Kirkebjerg Værket, forsyner Kirkebjerg-området, Mannerup, Bregnetved, Tolstrup og Avnstrup.
  Kirkebjerg Værket har nødforbindelse til Osted Værket, som vil blive åbnet ved længerevarende strømsvigt.
  Der vil formenligt være varierende tryk, ved forsyning fra Osted Værket.
 • Gl. Lejre, forsynes af HOFOR's Værk i Lejre.
  Der er ikke nødstrømsgenerator ved HOFOR's Værk i Lejre, hvorfor der IKKE kan leveres vand ved strømsvigt..
 • Grønager Værket, forsyner Gevninge By nord for Dalager, Abbetvedvej, Gevninge Vestvej og Lindenborgvej fra Gevninge Vestvej til "Lindenborg Kro".
  Grønager Værket har nødstrømsgenerator som starter automatisk.
 • Bygade Værket, forsyner Gevninge By syd for Dalager og Kornerup Vandværk.
  Bygade Værket har nødforbindelse til Grønager Værket, som vil blive åbnet ved længerevarende strømsvigt.

Under menupunktet Vandforsyning -> Forsyningsområde, kan man se hvilke ejendomme der forsynes fra de enkelte værker/forsyningsområdet.

Når strømmen kommer tilbage kan du opleve et midlertidigt lavere vandtryk og eventuelt brunt vand fra vandhanen.
Brunt vand skyldes okker, og det er ikke farligt. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

Det skal nævnes, at det ikke er sikkert at brownouts vil komme på tale, det kommer an på hvor presset det nationale elnet er hen over vinteren.  

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside. FAQ om energisituationen | Energistyrelsen (ens.dk)