Regnskab

Jf. §15 i vedtægterne løber MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. regnskabsår fra den 1. januar til 31. december. 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Årsregnskaber/årsrapporter kan ses i dokumentarkivet.