Vandkvalitet
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

På den nationale database (www.GEUS.dk), kan resultaterne af MidtSjællands Vandforsynings vandanalyser ses. Nedenfor er links til udvalgte parametre.

Værk/forsyningsområde Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
Tilstandsparametre m.fl.          
- Hårdhedsgrad Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Ilt Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Ph Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Temperatur Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Turbiditet Bygade Værket Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
           
Mikrobiologi          
- Kimtal ved 22 grader   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Kimtal ved 37 grader   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Coliforme bakterier 37 gr.   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- E.coli   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
           
Kemi          
- Ammoniak + ammonium   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Chlorid   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Fluorid   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Jern   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Methan   Grønager Værket - Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Nitrat   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Nitrit   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Sulfid-S     - - Osted Værket
           
Uorganiske sporstoffer          
- Arsen   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Bly   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket -
- Bor   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Kobber   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Kobolt   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Nikkel   Grønager Værket Gl. Lejre Kirkebjerg Værket Osted Værket
- Strontium   - - Kirkebjerg Værket -