Gl. Lejre Vand

2020-01-01 Fusion med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Gl. Lejre Vand fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og tilføre 31 forbrugere.

2004 Køb af vand fra Fors Vand Lejre (Tidligere Lejre Forsyning/Kommune)
Der etableres forsyningsledning til Fors Vand Lejre's trykforøgerstation ved HOFOR's værk i Lejre, hvorfra Fors Vand Lejre køber vand.
Eget vandværk lukkes og boringen sløjfes.

1938 Etablering af boring
Som kompensation for at HOFOR (tidlige Københavns Vandforsyning) i slutning af 1930'erne begynder at indvinde vand i Lejre-området, og sænker vandstanden, udføres en boring for Københavns Vandforsynings regning.