Avnstrup Vandværk

2020-03-17 Fusion med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Avnstrup Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og tilføre 20 forbrugere. Værket i Avnstrup nedlægges og boringerne sløjfes.

1937 Etablering af boringer og vandværk
Ifm. opførelse af sanatorium bygges Avnstrup Vandværk som skal forsyne sanatoriet fremover.