Bregnetved Vandværk

2008-01-01 Fusion med Kirkebjerg Vandværk A.m.b.a.
Bregnetved Vandværk fusionerer med Kirkebjerg Vandværk A.m.b.a. og tilføre 6 forbrugere. Værket i Bregnetved nedlægges og boringerne sløjfes.

1939 Etablering af boring og vandværk
Som kompensation for at HOFOR (tidlige Københavns Vandforsyning) i slutning af 1930'erne begynder at indvinde vand i Lejre-området, og sænker vandstanden, udføres en boring for Københavns Vandforsynings regning.