Gevninge Vandværk A.m.b.a.

2021-01-01 Fusion med MidtSjællands Vandforsyning
Gevninge Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2009-10 Renovering af hoved- og stikledninger
I løber af 4. kvartal 2009 blev hovedledninger og stikledninger fornyet på Grønager.

2008-01-14 Lukning af Bygade Værket ifm. renovering
Ifm. renovering af Bygadeværket tages dette ud af drift ca. ½ år. Forsyningen vil i perioden udelukkende ske fra Grønager Værket.

2006 Udstykning af Fjordager, Byager og Langager

2005-03 Boring sløjfes

1993 Øget eksport til Kornerup Vandværk
Kornerup Vandværk lukker egen produktion af vand og køber nu alt deres vandforbrug af Gevninge Vandværk.

1992-06 Ny boring etableres ved Lindenborgvej 145

1991 Etablering af forbindelse til Kornerup Vandværk
Eksport af vand til Kornerup Vandværk påbegyndes, som supplement til deres egen produktion.

1982 Det gamle Bygade Værk rives ned
Efter at det ny Bygade Værk har været i drfit i flere år, rive det gamle ned.

1975 Grønager Værket bygges
Pga. øget udstykning i Gevninge, bygger Gevninge Vandværk et værk mere i Grønager-udstykningen.
I oktober 1974 etaberes der en boring, som skal forsyne det nye værk med grundvand.

1972 Nyt Bygade Værk opføres
Til erstatning for det eksisterende Bygade Værk, opføres der et nyt ovenpå rentvandbeholderen der blev opført i 1971.

1971 Ny rentvandsbeholder opføres ved Bygade Værket
Ny rentvandsbeholder opføres til erstataning for den eksisterende