Kirkebjerg Vandværk

2017-01-01 Fusion med Osted Vandværk A.m.b.a.
Kirkebjerg Vandværk fusionere med Osted Vandværk. Kirkebjerg Værket forsætter med at producere vand til de samme forbrugere som inden fusionen.

1992 Etablering af vandledning til Osted Vandværk
I 1992 blev der etableret en forbindelse til Osted Vandværk, således at Kirkebjerg og Osted kan hjælp hinanden med vandforsyning i nødsituationer.