Rorup Vandværk

2021-08-01 Fusion med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Rorup Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og tilføre 41 forbrugere. Værket i Rorup nedlægges og boringerne sløjfes.

2014 Etablering af ny boring
Som supplement og på sigt erstatning for eksistrende boring, etableres der ny boring.

1937 Rorup Vandværk etableres
Som kompensation for at HOFOR (tidlige Københavns Vandforsyning) i slutning af 1930'erne begynder at indvinde vand i Lejre-området, og sænker vandstanden, udføres en boring for Københavns Vandforsynings regning.