Tolstrup Vandværk

2022-01-07 kl. 12:20 Tolstrup Vandværk lukket ned
De sidste forbrugere blev i dag tilsluttet MidtSjællands Vandforsynings ledningsnet, og Tolstrup Vandværk blev efter 82 års virke lukket ned.

2022-01-01 Fusion med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Tolstrup Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og tilføre 62 forbrugere. Værket i Tolstrup nedlægges og boringen sløjfes.

1939 Tolstrup Vandværk etableres
Der etableres boring og vandværk.