Ejendomsmægler

Siden den 1. januar 2018 udarbejder MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. flytteopgørelse ifm. ejendomssalg, som afregnes direkte med sælger.

Nedenfor er typiske spørgsmål fra ejendomsmægler besvaret:

 1. Oplysninger om medlemskab - Er der medlemspligt?
  Nej, men vandforsyningen har forsyningspligt, og er man først blevet tilsluttet, kan man kun blive frakoblet, hvis matriklen nedlægges.
  Oversigt over tilsluttede ejendomme fremgår af oversigten over forsyningsområdet. Klik her.
 2. Er ejeren i restance
  Ejeren kan dokumenter om seneste opkrævning er betalt rettidigt, og der dermed ikke er restance til vandforsyningen.
  Hvis der måtte være en restance, kan vi ikke oplyse det, før vi har set et samtykke fra sælger på, at vi må udlevere dette.
 3. Er der fællesgæld til vandforsyningen
  Al gæld som vandværket har, jf. årsrapporten, er ”fælles” og betales af forbrugerne via de godkendte takster.
 4. Fremtidige projekter
  Vandværkets anlæg, store som små, fornyes løbende i henhold til drifts-/anlægsbudgetter, og finansieres via de godkendte takster.
  Anlægsbudget for indeværende og kommende 4 år fremgår af årsrapporten.
 5. Evt. betaling i forbindelse med ejerskifte
  Ny ejer betaler ikke indskud til vandværket.
  Køber betaler, jf. takstbladet, et gebyr på 250 kr. inkl. moms, ifm. med registrering af ejerskiftet. Beløbet opkræves på først kommende acontoopkrævning.
 6. Afregning af vandforbrug i forbindelse med ejerskifte
  Der udarbejdes slutopgørelse ved ejerskifte, som fremsendes til sælger.
 7. Fremsende kopi af udvalgte dokumenter
  Klik her for at downloade zip-fil med udvalgte dokumenter.


Gebyr
Jf. takstbladet koster besvarelse af advokat/ejendomsmægler-forespørgsler 250 kr. inkl. moms.

Øvrige information
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. udsender årsopgørelse primo februar, som også indholder aconto opkrævning jf. nedenstående med forfald den 1. marts.
Forbrugere med et årligt forbrug på maks. 500 m3 årligt, opkræves en gang årligt med forfald den 1. marts.

Allerslev Huse og øvrige forbrugere opkræves 2 gang årligt, med betaling henholdsvis den 1. marts. og den 1. september.


Følgende dokumenter, som kan have relevans ved ejerskifte findes her på hjemmesiden:
Vedtægter
Regulativ
Seneste årsrapport
Seneste referat fra ordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 25.4.2022 
Takstblad 2023

Takstblad 2024

Seneste Nyhedsbrev/infomationsfolder
- Seneste vandanalyse (Dokumentarkivet)
MidtSj. Vandforsyning forsyner følger ejendomme

Flere dokumenter kan ses i Dokumentarkivet.

EjendomsmæglerNYT nr. 4, Dec. 2017 kan ses 
her.

EjendomsmæglerNYT nr. 3, Feb. 2011 kan ses her.
EjendomsmæglerNYT nr. 2, Feb. 2010 kan ses her.
EjendomsmæglerNYT nr. 1, Jan. 2010 kan ses her.