Bygade Værket

Opført
Det nuværende værk er opført i 1971 og total renoveret i 2009 hvor al "indmaden" blev skiftet, dvs. filtre, rørføring, pumper og eltavle.
Boring
Der kan indvindes fra 2 boringer, men i daglig drift indvindes der fra boringen der ligger ved Lindenborgvej 145.
Boringen er etableret i 1993 og 64,50 meter dyb.

Vandbehandling
Vandbehandlingen sker via 2 trykfiltre, hvor der sker både for- og efter-filtrering

Rentvandsbeholder
Under normal drift, er der ca. 90 m3 på lager i rentvandsbeholderen under værket.

Indvindingstilladelse
Værket har en indvindingstilladelse på 55.000 m3 årligt.
Der produceres 40.000 - 45.000 m3 årligt.

Datablad
Lejre Kommune udarbjedede i 2011 et datablad for Bygade Værket, ifm. at daværende vandforsyningsplan blev udarbejdet.
Se det her.