Grønager Værket

Opført
Værket er opført i 1975 og total renoveret i 2005/2006 hvor al "indmaden" blev skiftet, dvs. filtre, rørføring, pumper og eltavle.
Der blev i 2021 opsat nødstrømsgenerator, således der ved strømsvigt også kan produceres og udpumpes vand.

Boring
Der kan indvindes fra 2 boringer, men i daglig drift indvindes der fra boringen der ligger ved siden af værket.
Boringen er etableret i 1974 og 52 meter dyb.

Vandbehandling
Vandbehandlingen sker via 2 trykfiltre, hvor der sker både for- og efter-filtrering

Rentvandsbeholder
Under normal drift, er der ca. 90 m3 på lager i rentvandsbeholderen under værket.

Indvindingstilladelse
Værket har en indvindingstilladelse på 60.000 m3 årligt.
Der produceres 50.000 - 55.000 m3 årligt.

Datablad
Lejre Kommune udarbejdede i 2011 et datablad for Grønager Værket, ifm. at daværende vandforsyningsplan blev udarbejdet.
Se det her.