Kirkebjerg Værket

Opført
Det nuværende værk er opført i 1971 og er løbende renoveret..

Boring
Der kan indvindes fra 3 boringer, men i daglig drift indvindes der fra fra de 2 boringer der ligger ved værket.
Den 3. boringer ligger i bygningen der tidligere rummede Mannerup Vandværk.
Boringerne er etableret i henholdsvis 1939, 1940 og 1963 og er henholdsvis 92, 80 og 82 meter dybe.

Vandbehandling
Vandbehandlingen sker via 1 åbent filter, hvor der sker enkeltfiltrering

Rentvandsbeholder
Under normal drift, er der ca. 100 m3 på lager i rentvandsbeholderen under værket.

Indvindingstilladelse
Værket har en indvindingstilladelse på 86.000 m3 årligt.
Der produceres 70.000 - 75.000 m3 årligt.

Datablad
Lejre Kommune udarbjedede i 2011 et datablad for Kirkebjerg Værket, ifm. at daværende vandforsyningsplan blev udarbejdet.
Se det her.