Ledningsnettet

Forsyningsområdet
Ledningsnettet er inddelt i 3 forsyningsområder med i alt ca. 70 km. hoved-/forsyningsledninger og ca. 6 km. stikledninger.
Ledningsnettet kan ses på det digitale kort, som kan ses ved at klikke her.

Osted-Kirkebjerg-området
Forbrugerne forsynes fra Osted Værket og Kirkebjerg Værket.
Der sælges vand til Fors, som har ca. 22 forbruger ved Avnstrup.

Gl. Lejre-området
Forbrugerne forsynes fra HOFOR's værk i Lejre. Der købes vand af Fors som køber vand af HOFOR.

Gevninge-området
Forbrugerne forsynes fra Grønager Værket og Bygade Værket.
Der sælges vand til Kornerup Vandværk, som har ca. 87 forbrugere.