Osted Værket

Opført
Det nuværende værk er opført i 1965 og er løbende renoveret.
Der blev i 2015 opsat nødstrømsgenerator, således der ved strømsvigt også kan produceres og udpumpes vand.

Boring
Der indvindes fra 3 boringer som ligger ved værket og ved 2 naboer. Alle indenfor en radius på 150 meter.
Boringerne er etableret i henholdsvis 1948, 1961 og 1978 og er henholdsvis 81, 82 og 100 meter dybe.

Vandbehandling
Vandbehandlingen sker via 2 åbne filter, hvor der sker enkeltfiltrering

Rentvandsbeholder
Under normal drift, er der ca. 250 m3 på lager i de 2 rentvandsbeholdere som er henholdsvis under værket og ved siden af.

Indvindingstilladelse
Værket har en indvindingstilladelse på 110.000 m3 årligt.
Der produceres 95.000 - 100.000 m3 årligt.

Datablad
Lejre Kommune udarbjedede i 2011 et datablad for Osted Værket, ifm. at daværende vandforsyningsplan blev udarbejdet.
Se det her.