Vedtægter

Vedtægterne er en nødvendighed for, at vandforsyningen overhovedet kan eksistere, dvs. foretage forretningsmæssige dispositioner.
De er med andre ord grundlaget for dannelse af "den juridiske person" vandforsyningen.

Dette betyder udadtil regulering af forholdet mellem vandforsyningen og andre juridiske personer og indadtil forholdet mellem medlemmerne vedr. rettigheder og pligter.

Klik her for at se vedtægterne.