Aflæsning af vandmåler

Årlig aflæsning
Alle vandmålere i MidtSjællands Vandforsyning er elektroniske og bliver fjernaflæst.
Aflæsningen som danner grundlag for udarbejdelse af årsopgørelse foretages den 31. december kl. 24.00.

I Osted-Kirkebjerg området og i Gl. Lejre læses vandmålerne af via netværk og i Gevninge og Tolstrup læses vandmålerne af ved såkaldt drive-by hvor der køres en tur med aflæsningsudstyr.

Løbende aflæsning
I løbet af året aflæses vandmålerne med henblik på at opgøre vandspildet, således der ved stigende vandspild kan igangsættes lækagesøgning i ledningsnettet.​

Se/hent vejledninger ved at klikke her.