Udskiftning af vandmålere

I perioden 15. juli - 16. august 2024 udskiftes alle vandmålere hos forbrugerne i Ny Tolstrup.

De nye vandmålere fjernaflæses 1 gang i døgnet via mobilnettet, hvorfor det bliver muligt via hjemmesiden MinVandforsyning.dk at følge med i forbruget på time-niveau.

I forbindelse med målerskiftet udleveres vejledning til, hvordan MinVandforsyning.dk tilgås, hvor forbruget kan følges.

Jf. vores leveringsbetingelser (regulativ), skal vandmåleren være let at skifte og eventuel målerbrønd skal være synlig og lettilgængelig.

Vandinstallationen skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationen ikke tåle en udskiftning, herunder på grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejendommens ejer sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil.

For at vandmåleren nemt kan skiftes, skal afspærringsventilerne før og efter vandmåleren virke.
Test derfor i god tid inden den 15. juli 2024, at afspærringsventilerne før og efter vandmåleren virker.

Er vandmåleren placeret i målerbrønd, så sørg for at eventuel beplantning er beskåret, så målerbrønden og dermed vandmåleren er let at komme til.

Hvis det ikke er muligt at skifte vandmåleren, f.eks. pga. vandinstallation er i dårlig stand, vandmåleren ikke kan tilgås pga. skabe, border eller lignende eller målerbrønden ikke er tilgængelig pga. beplantning, opmagasinering af materialer eller den er dækket til, vil der jf. takstbladet blive opkrævet gebyr for forgæves besøg på 375 kr. plus moms.

Vandmålerne skiftes i tidsrummet 8.00 – 18.00 på hverdage.
Vandmålere der er placeret i målerbrønde kan skiftes uden at forbrugeren er hjemme.

Vandmålere der sidder inde i huset, kræver i sagens natur at forbrugeren er hjemme. Hvis det sjældent er tilfældet i ovnnævnte tidsrum, kan Vandforsyningen med fordel kontaktes for at lave en aftale..

Hvis der ønskes lavet en aftale om målerskiftet, kan vandforsyningen kontaktes på mail: post@midtsj-vand.dk eller telefon: 51 330 470 i tidsrummet mandag til torsdag 8.30 – 15.30 og fredag 8.30 – 12.00.