Udskiftning af vandmålere

I løbet af august måned 2023 udskiftes alle vandmålere hos forbrugerne i Tolstrup-området (det tidligere Tolstrup Vandværk).

De nye vandmålere fjernaflæses 1 gang i døgnet via mobilnettet, hvorfor det bliver muligt via hjemmesiden MinVandforsyning.dk at følge med i forbruget på time-niveau.

I forbindelse med målerskiftet udleveres vejledning til, hvordan MinVandforsyning.dk tilgås, hvor forbruget kan følges.

Jf. vores leveringsbetingelser (regulativ), skal vandmåleren være let at skifte og eventuel målerbrønd skal være synlig og lettilgængelig.

Vandinstallationen skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationen ikke tåle en udskiftning, herunder på grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejendommens ejer sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil.

For at vandmåleren nemt kan skiftes, skal afspærringsventilerne før og efter vandmåleren virke. Test derfor inden den 7. august 2023, at afspærringsventilerne før og efter vandmåleren virker.

Er vandmåleren placeret i målerbrønd, så sørg for at eventuel beplantning er beskåret, så målerbrønden og dermed vandmåleren er let at komme til.

Hvis det ikke er muligt at skifte vandmåleren, f.eks. pga. vandinstallation er i dårlig stand, vandmåleren ikke kan tilgås pga. skabe, border eller lignende eller målerbrønden ikke er tilgængelig pga. beplantning, opmagasinering af materialer eller den er dækket til, vil der jf. takstbladet blive opkrævet gebyr for forgæves besøg på 375 kr. plus moms.

Vandmålere i målerbrønde bliver skiftet i tidsrummet 8.00 – 16.00. Vandmålere der sidder inde i huset, vil blive skiftet i tidsrummet 16.00 – 20.00 eller efter aftale. Begge tidsrum på hverdage.

Hvis der ønskes lavet en aftale om målerskiftet, kan vandforsyningen kontaktes på mail: post@midtsj-vand.dk eller telefon: 51 330 470 i tidsrummet mandag til torsdag 8.30 – 15.30 og fredag 8.30 – 12.00.