Kontraventil

Jf. byggelovgivningen skal der på de enkelte ejendomme være installeret en tilbagestrømningssikring, som skal sikre at vandet IKKE kan strømme tilbage til vandværkets ledningsnet med risiko for, at der sker en forurening.

Ved de fleste forbrugere, er kontraventilen monteret umiddelbart efter vandmåleren, og skal kontrolleres en gang årligt. Det er ejerens ansvar, at den bliver kontrolleret.
Vejledningen kan hentes ved at klikke her.

Hos enkelte forbrugere, er kontraventilen placeret senere i vandinstallation, da der er brug for en større kontraventil. Det er f.eks. landbrug, kostskoler, rensningsanlæg. Ovenstående vejledning gælder ikke disse.