Kontrol af målere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.
Vandforsyningen kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter.
Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 4 eller 9 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.
Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.