Lækagealarm på vandmåleren
Hvis der bruges vand 24 timer i træk, vil vandmåleren vise lækage-alarm.

 

Diehl Hydrus 171A

På Diehl-vandmåleren vises lækagealarmen ved at der står "A 5" i displayet.

Når ”lækagen” er fundet og udbedret, kan du på vandmåleren se, at ”Aktuelt flow i m3/h” er 0,000 (forudsat der ikke er andet forbrug i huset).

Desuden vil lækage­alarmen (A5) slukke, når der ikke har været forbrug i 15 sammen­hængende minutter.

Klik her for at se vejledning til vandmåleren.

Klik her for at se video-vejledning til vandmåleren.

 

Diehl Hydrus 173

På Diehl-vandmåleren vises lækagealarmen ved at der står "A05" i displayet.

Når ”lækagen” er fundet og udbedret, kan du på vandmåleren se, at ”Aktuelt flow i m3/h” er 0,000 (forudsat der ikke er andet forbrug i huset).

Desuden vil lækage­alarmen (A05) slukke, når der ikke har været forbrug i 15 sammen­hængende minutter.

Klik her for at se vejledning til vandmåleren.

Klik her for at se video-vejledning til vandmåleren.

 

Kamstrup Multial21 og flowIQ3100

På Kamstrup-vandmåleren vises lækagealarm ved at der står "LEAK" i displayet.

Alarmen slukker, når der ikke har været brugt vand i 60 minuttter i træk.

Klik her for at se vejledning til vandmåleren.

 

Kamstrup flowIQ 2200 og 3200

På Kamstrup-vandmåleren vises lækagealarm i form af et icon der viser en dryppende vandhane i displayet.

Alarmen slukker, når der ikke har været brugt vand i 60 minuttter i træk.

Klik her for at se vejledning til vandmåleren.

 

Mulige årsager til lækagealarm

Et toilet der løber er ofte årsagen.
Tjek toilettet, ved at lægge et stykke toiletpapir på bagvæggen af kummen.
- Hvis det løber, bliver papiret med det samme vådt.

En sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen, der ikke lukker helt.
- Er dette årsagen, kontakt da en vvs'er, som kan montere en ny.

En vandhane der ikke er lukket.
Tjekke alle indendørs og udendørs vandhaner

Skjulte rør i huset der er utæt.
- Hvis dette skønnes at være årsagen, kontakt da dit forsikringsselskab.

Hvis måleren er placeret i målebrønd, kan det også være vandledningen fra målerbrønden og ind til huset, der er utæt. 
Hvis det umiddelbart efter indføring i ejendommen er muligt at lukke på en ventil, så prøv dette.
  Hvis måleren efterfølgende står stille, er utætheden i huset, ellers er den mellem målerbrønd og hus.
  Hvis årsagen skønnes at være en utæt vandledning i jorden, kontakt da dit forsikringsselskab.