Check ventiler før og efter måleren
Jf. DS439 afsnit 3.2.5 skal vandmåleren anbringes, så den er let at aflæse og udskifte og er beskyttet mod frost, utilsigte opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

Vandmåleren anbringes mellem 2 afspærringsventiler, der skal have samme dimension som de tilsluttede ledninger
Begge ventiler skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Kan en ventil ikke lukkes, skal der tilkaldes en vvs'er, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftning.

Vandforsyningen har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.
Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Ved opsætning og udskiftning af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.
Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandforsyningen som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Vandforsyningen.